Gegužės 3 d.

Nelabai yra kas veikti tame kaime, juolab šalta ten vakare, naktį ir ryte. Aš čia ir nieko nebuvau užplanavęs. Relaksas užkampyje. Nuo pat ryto Kelly su kažkokia moterimi ir vyru triūsia darže.

Išsiruošėme paslampinėti po apylinkes. Čia vaizdas išėjus pro Kelly namo duris. Panašu, kad aplinkui čia niekas negyvena.Visas kaimas skurdus ir nesutvarkytas.

O čia vietinė kavinė.

Beeidami priėjome apleistą mokyklą. Liūdnas vaizdelis. Nors gal ir Lietuvoje taip yra, mažai aš važinėjau po kaimus.

Šitame namelyje, kiek atokiau nuo kaimo, atrodo, kažkas gyvena, padžiauti skalbiniai. Stogas ne čerpinis, kaip įprasta, naujai dengtas, atrodo, skardinis. Bet, matyt, jį laikanti konstrukcija buvo padaryta prastai ir stogas įgriuvo. Kad jo vėjas nenuneštų pridėta plytų. Keistas sprendimas.

Einame į kalnus, jei taip galima pavadinti. Nors čia ir kalnai, bet jie labai plokšti. Paėjus vaizdas į kaimelį.

Palypėjome į gana išvaizdžią kalvą, šaltiniai, upeliukai. Išvažinėti keliukai, bet žemėlapyje jų nėra, nepažymėta jokių takų. Matyt žemėlapių sudarytojai iki čia dar nepriėjo. Būtume ėję aukščiau, toliau, bet čia ganykla, visur aptverta elektriniais piemenimis. Gano čia karves, jos neįprastos mūsų akiai – pilkos, tiesiais ragais, kaip buivolų. Susidomėjusios žiūri į mus.

Pereiname upelį ir grįžtame kitu keliuku. Netoli kaimo kažkokia vandens stotis. Matyt vandens per daug, jis liejasi per viršų ir teka upeliu. Upelis nemažas, jis nuteka iki upės, mes jį matėme kildami. Rudenį gal jo ir nelieka.

Kaimo parduotuvėje nusprendėme nusipirkti dešrelių ir alaus, paslaugi pardavėja iškart pasiūlė atidaryti butelius. Net nustebo kai mes atsisakėme. Paprastai diedai nusiperka alaus, čia pat prie parduotuvės keletas staliukų, kėdės – sėdi, geria. Žodžiu alubaris parduotuvės kaina. O tai maždaug kaip pusė lietuviškos parduotuvės kainos.

Čia nėra kur pavalgyti, užtat ir pirkom dešreles. Išsivirėm su makaronais. Visai jos skanios.

Laiko yra, nuėjome pažioplinėti prie upės. Upė gan srauni, panašaus pločio kaip Vilnelė Vilniuje.

Kaime gal 70% pastatų negyvenami. Tačiau yra ir prižiūrėtų. Bet čia visiškas užkampis. Specialiai pasirinkau šią vietą. Savotiškai įdomu.


Daugiau nuotraukų


Kita diena - spausti >>>>