1984 Kaukazas > Kaukazas-1984-999
Original image details
File name: Kaukazas-1984-999.jpg
File size: 615151 bytes
Resolution: 1434x2087 pixels