Kelionės
Prie Teidės  (3013-09-28)   

Prieš kelias dienas pravažiuodamas mačiau šias uolas ir norėjau čia pasivaikščioti. Labai patiko. Dykynėje automobilį pastatėme ne toje aikštelėje, iš kurios išeina 30 takas ir juo nenuėjom. Kai grįždami atgal taką radom, jau buvo vėlu. Turėtų būti įdomu juo eiti.

Dienoraštis