Kelionės
1986 Merkys  (1986-05-01/04)   
Plaukėme Merkiu per Gegužės šventes, ką tik po Čenobylio AE avarijos (1986-04-26). Apie ją sužinojome jau plaukdami, iš Amerikos balso, kažkas buvo pasiėmęs radijo imtuvą. Žinoma, mūsų plaukimui Čenobylio avarija jokios įtakos neturėjo...